„we are not interested in future of graphic design, we are living in the present of graphic design, tomorrow will be another present day”

NeNo

Michał Szałkiewicz, a graphic designer with 21 years of experience, photographer, freelancer, immersed in the aesthetics of good design. I live for design and design to live. At work, I allow myself to have a distance, irony, little blink of an eye, I say no to the easy excuses. A basketball player, an extreme skater in retirement, I sometimes look at the city rails with longing. I am reporting my presence. For You.

Michał Szałkiewicz, projektant graficzny z 21-letnim doświadczeniem, fotograf, freelancer, po uszy zanurzony w estetyce dobrego dizajnu. Żyję z projektowania albo projektuję, by żyć. Kolejność dowolna. W pracy pozwalam sobie na dystans, ironię, mrugnięcie oka, sprzeciwiam się łatwym usprawiedliwieniom. Koszykarz, rolkarz ekstremalny na emeryturze, na miejskie poręcze patrzę niekiedy z tęsknotą. Zgłaszam swoją obecność. Dla Ciebie.

Design? How do I see it.
Projektowanie? Jak ja to widzę.

Design / Projektowanie

Feeling / Czucie
Involvement / Zaangażowanie
Relation / Relacja
Strategy / Strategia
Idea / Pomysł

What / Co

Logotype Design / Projektowanie Logotypów
Brand Creation / Tworzenie Marki
Product design / Projektowanie Produktów
Packaging design / Projektowanie Opakowań
Interior Photography / Fotografia Wnętrz
Advertising Photography / Fotografia Reklamowa
Composition of Advertising Materials / Skład Materiałów Reklamowych
Designing Clothing / Projektowanie Odzieży
Recording and Editing of Videos / Nagrywanie i Montaż Wideo
Website Design / Projektowanie Stron www

Selected Clients
Wybrani klienci

Work with me
Pracuj ze mną

I collaborate with ambitious brands and people.
I would love to build something great with You.

Współpracuję z ambitnymi markami i ludźmi.
Bardzo chciałbym zbudować z Tobą coś wspaniałego.


ms@ne-no.com